Stefan Ivansson talade i en timme, sedan var det klart – 90 anställda på arbetsförmedlingen i Halmstad röstade JA till att anlita Concern för att genomföra ett träningsprogram. Redan efter några månader tyckte personalen att arbetet gick lättare då beslutsgången blivit kortare och vem som skulle göra vad var klart.

Bodil Ljungberg
Chef för arbetsförmedlingen i Halmstad

– Det är vi själva som har genomfört omorganisationen, säger Bodil Ljungberg, chef för arbetsförmedlingen i Halmstad. Men jag hade aldrig klarat att hålla en så benhård målinriktning utan Concern. Stefan har funnits där när helst jag har behövt ringa för att bolla idéer, säger Bodil.

– Viktigast för mig personligen har varit att Stefan har hjälpt mig att förstå att det är okey att vara så här fokuserad som jag är. Tidigare har jag tyckt att det är lite ”fult”, säger Bodil och visar upp en fyrfärgad organisationsbeskrivning över arbetsförmedlingen Halmstad.

”Vi fick hjälp att hålla i och hålla ut”

– Hon är nöjd med både Stefan och Hans. Men det är Stefan som har funnits vid hennes sida då det stormat som värst.

– Viktigast för mig personligen har varit att Stefan har hjälpt mig att förstå att det är okey att vara så här fokuserad som jag är. Tidigare har jag tyckt att det är lite ”fult”, säger Bodil och visar upp en fyrfärgad organisationsbeskrivning över arbetsförmedlingen Halmstad.

Gula, gröna, röda och blå moduler i långa rader på längden och tvären visar Bodils organisationsförmåga som nu fått flöda fritt.

– Titta – detta är en organisationsplan över nittio personer. De är alla indelade i olika sektioner och varje sektion har en ledare i toppen. Det är därför som jag kan sitta här, säger hon, skrattar och påpekar att det är viktigt att lära sig att delegera.

Flera omorganisationer

Under de senaste tio åren har arbetsförmedlingen i Halmstad genomgått ett antal organisationsomvandlingar. Och 2005 stod en ny för dörren, när närkommunen Hyltebruk som skulle slås samman med de två i Halmstad.

Förmedlingarna hade olika arbetssätt, personalen var förvirrad och frustrerad och det fanns stora behov av förändringar och en tydligare struktur.

Av en slump träffade Bodils biträdande chef, Magnus Lémon, Stefan och började prata om jobbet. Det ena gav det andra och slutade med att Stefan på vinst och förlust kom till arbetsförmedlingen och informerade om Concerns verksamhet.

– Personalen tyckte att det lät spännande. Vi har haft så mycket konsulter genom åren – men detta var något annat, säger Bodil.

Bra på att lyssna

Hon har svårt att sätta fingret exakt på vad Stefan gör, men att det handlar om att lyssna och ge TID för att känna efter och fundera.

– Sedan bekräftar han och synliggör. Alla människor behöver bli bekräftade för att växa. Och han jobbar i linje med vad jag står för – alltså att olikheter ska tas tillvara, att människor ska lyssnas på och få medinflytande. ”Låt blommorna växa – trampa inte ned dem”, säger Bodil.

Tillsammans med personalen genomförde Concern en organisationsdiagnos och målet att ”Skapa en fungerande arbetsförmedling i Halmstad” slogs fast. Alla i personalen var med och jobbade fram vilka värderingar som skulle råda i samarbetet framöver.

– Vad vi vill uppnå har vi egentligen alltid vetat men inte klarat av att genomföra praktiskt. Det handlar om att ”hålla i och hålla ut” och nu fick vi hjälp med det, säger Bodil.

Även cheferna fick sin dos av medicinen då hela personalstyrkan gemensamt fick bestämma vilka kriterier som borde utmärka en bra chef. Nästa steg var att jobba fram en helt ny organisationsplan – även detta i samarbete med personalen.

– Att hela personalstyrkan skulle vara med var självklart eftersom detta innebar ett helt nytt sätt att jobba på, säger Bodil.