Europris är idag en av Norges mest kända kedjor. Över 90% av alla norrmän säger att de vet om Europris. Europris butiker är belägna över hela Norges långsträckta land och växer med ca. 10 nya butiker varje år. Ca. 20% av butikerna ägs av franchisetagare och de sista 80% är fastighetsaffärer.

Vi som deltakere i forprosjektet organisasjonsdiagnose mener at dette prosjektet er et godt tiltak av konsernet for å få kartlagt dagens situasjon i virksomhetens logistikkavdeling. Dette vil forhåpentligvis skape en felles forståelse i organisasjonen.

Det har vært en ærefull opplevelse å bli valgt ut til å bidra med erfaringer, synspunkter og kreativitet i denne forprosjektgruppen. Samarbeidet i gruppen har fungert utmerket og har skapt et godt grunnlag for en eventuell gjennomføring av organisasjonsdiagnosen. Noe som vil bidra til en positiv og konstruktiv måte å arbeide på for å kvalitetssikre virksomheten.

Vi setter stor pris på den tilliten som vår leder ga ved å delegere denne oppgaven til oss.