Historien bakom ledarträningsprogrammet GLÖD

Tilbaka Tretorget hade under flera år arbetat med kompetensutveckling av mellanchefer inom industrin i Glåmdalen i Norge. Nu önskade Tretorget ta ett nytt steg och erbjuda industrin något nytt. Ola hade tidigare deltagit i ett ledarutvecklingsprogram som genomfördes för Glommen Skogeierforening 1991 - 93. Där träffade han Stefan som var en av resurserna som [...]

Förbättringsarbete i NRVA

Tilbaka NRVAs (Nedre Rommerike Vann og Avløp) www.nrva.no uppdrag är att leverera dricksvatten och rensat avloppsvatten till invånarna i ägarkommunerna. Det långsiktiga uppdraget är att planera och förbereda för en befolkningsökning på 150 000 invånare inom sitt område. Detta skapar stora utmaningar för hela organisationen. Daglig leder Thomes Trømborg anställdes 2015. För att lyckas med uppdragen såg Thomes behovet [...]

Utvecklingsprogram för säljare

Säljarna bygger bron till kunderna. Det är i kundmötet som företagets framtid avgörs. Att ha engagerade och inspirerade säljare är varje företags ambition. Ansvaret för att skaffa kunder är krävande. Att hantera motgång och att bli avvisad är några av säljarens största utmaningar. Det tappar också säljaren på energi. Vi ser värdet av att säljaren [...]

Go to Top