Gästrike Återvinnare

Ett kommunalt bolag i utveckling Gästrike Återvinnares (GÅ) kärnverksamhet är hushållsavfall. GÅ har fokus på följande 3 målområden: Förebygga avfall Säkra hanteringen av farligt avfall samt Ta tillvara avfall som en resurs. Detta tillsammans med en ökad konkurrens från den privata marknaden de senare åren ökar behovet för genomföringen av ett internt förbättringsarbete. GÅ har [...]

Arbetsförmedlingen i Halmstad

Stefan Ivansson talade i en timme, sedan var det klart – 90 anställda på arbetsförmedlingen i Halmstad röstade JA till att anlita Concern för att genomföra ett träningsprogram. Redan efter några månader tyckte personalen att arbetet gick lättare då beslutsgången blivit kortare och vem som skulle göra vad var klart. Bodil Ljungberg Chef för arbetsförmedlingen [...]

Go to Top