Från konflikt till inspirerande arbetsmiljö

Företaget hade en osund arbetsmiljö. Människor var frustrerade. Vardagen var konfliktfylld. Det fanns stora samarbetsproblem. Ledarskapet var auktoritärt och baserat på "Management by fear". Detta gjorde människor otrygga, passiva och isolerade. Kvaliteten på företagets produkter och tjänster sjunker. Kostnaderna ökade och konkurrensförmågan blev försämrad. Situationen var ohållbar. Vid den tiden hade företaget drygt 60 anställda. Detta [...]

Vad vi tror på

Action Learning är vår teoretiska utgångspunkt. Vår erfarenhet är att: Växa som människa är en förutsättning för att kunna utvecklas som ledare och medarbetare. Människor utvecklar sig genom egna erfarenheter när de arbetar med viktiga och verkliga uppgifter. Eftertanke och reflektion är fundament för att uppnå kvalitet, arbetsglädje och nöjda kunder. För att kunna skapa [...]

Våra inspiratörer

Vårt fundament har växt fram genom erfarenheter vi har gjort oss under vår resa. På vägen har vi träffat många spännande människor som har inspirerat oss. Här under presenterar vi våra inspiratörer.   Dr. Wilfred R. Bion, England Hans arbete handlar om teorier om grupper. Bion arbetade vid Tavistock Institute of Human Relations i London. [...]

Hur förbättrar vi trivseln på jobbet?

Vardagen är stressande. "Bränder" ska släckas. Var och en sköter sig själv. Kunderna, lagkänslan och samarbetet blir nedprioriterat. "- Det har vi inte tid med" präglar attityden och sätter "tonen" på klimatet, även om det är uppenbart att alla anställda längtar efter en mer inspirerande arbetsmiljö. Men inget händer, vilket driver kostnader, försämrar samarbetet mellan [...]

STARTA EN FÖRBÄTTRINGSPROCESS I DITT FÖRETAG!

Första steget i en förbättringsprocess Företag eller organisationer som vill förbättra sig startar med kartlägga nuläget och beskriver detta genom en organisationsdiagnos. En organisationsdiagnos är en process som: Skapar klarhet om företagets nuläge i förhållande till strategiskt viktiga områden Etablerar en gemensam förståelse och accept för företagets utvecklingsbehov Producerar ett dokument som underlag för viktiga strategiska [...]

Go to Top