Vad vi tror på

Action Learning är vår teoretiska utgångspunkt. Vår erfarenhet är att: Växa som människa är en förutsättning för att kunna utvecklas som ledare och medarbetare. Människor utvecklar sig genom egna erfarenheter när de arbetar med viktiga och verkliga uppgifter. Eftertanke och reflektion är fundament för att uppnå kvalitet, arbetsglädje och nöjda kunder. För att kunna skapa [...]

Stefan Ivansson

Att skapa tillit och trygghet är vårt viktigaste verktyg I mitt arbete möter jag människor som har behov för att tänka och göra nytt. Det kan vara ledare, medarbetare eller professionella idrottsutövare. De söker efter nya möjligheter, är öppna för nya idéer, vill lära nya saker, se nya perspektiv och prova nya infallsvinklar. Det som [...]

Hans Anonsen

Hans är civilekonom, toppchef, styrelseproffs och terapeut. Efter ett antal chefsuppdrag i de norska storbankerna under 80-talet är Hans numera en av de mest erfarna i Norge på att komma till rätta med de grundläggande problemen i en organisation. Under de hektiska åren som toppchef kom han till insikt om att de traditionella metoderna för [...]

Go to Top