Hans är civilekonom, toppchef, styrelseproffs och terapeut. Efter ett antal chefsuppdrag i de norska storbankerna under 80-talet är Hans numera en av de mest erfarna i Norge på att komma till rätta med de grundläggande problemen i en organisation.

Under de hektiska åren som toppchef kom han till insikt om att de traditionella metoderna för utveckling av ledare och organisationer inte alls uppfyller de krav vi alla borde ställa på varandra – såväl kunder och ägare som chefer och medarbetare.

“Våga stanna upp och känn efter”

Hans tycker det är hög tid att skandinaviska ledare tar sig en allvarlig funderare på hur saker och ting utförs på arbetsplatserna. Då närvaro och reflektion ständigt får stryka på foten för målinriktning och ambition är det lätt att se det negativa resultatet i form av utbrändhet, frustration och hög sjukfrånvaro.

– Min största längtan är att företagsledarna får balans på vad och hur. Att de lägger mer tid på att reflektera över hur saker och ting genomförs i stället för att bara stirra sig blinda på uppgiften. Vägen till ett framgångsrikt ledarskap består i att vara klar över hur jag själv mår och känner mig i givna situationer och hur jag påverkar andra genom mitt beteende.

– Om jag till exempel försöker sälja in något till dig, men egentligen agerar utifrån panik och aggressivitet – då känner ju du det. Men om jag i stället klarar av att vara närvarande och undersöka hur jag mår och utifrån denna medvetenhet sedan försöker sälja något till dig, är jag betydligt mer framgångsrik – både i att lyssna till ditt behov och att sälja, säger Hans. Han menar att en medveten företagsledning kan nå mycket högre, både när det gäller mänsklig och resultatmässig tillväxt.

Concerns kärnverksamhet är att frigöra människors och organisationers potential. Att sätta fart på människors slumrande kraft och få dem att använda den konstruktivt i en handlingskraftig arbetsform.

– Vi tränar andra genom exemplets makt. Det måste fungera i verkligheten. Man ska aldrig nöja sig med teorier och modeller. Det finns ingenting som är så ödeläggande för kreativiteten och ansvarsviljan som teorier som inte efterlevs i verkligheten. Concern tror också på att människor lär sig, i huvudsak genom egna erfarenheter och genom att vara delaktiga. På så vis
skapas en känsla av ansvar. Just därför är det viktigt att inkludera medarbetarna i processen runt hur företaget ska arbeta.