Hei Stefan!
Her kommer noen tanker fra meg rundt «prosjekt organisering»: Dette er måten å drive moderne organisasjonsutvikling og ledelse på i vår del av verden. Filosofien som ligger bak Concerns utviklingsprogram har hovedingredienser som bred involvering, ansvarsdelegering, mellommenneskelig relasjonsbygging og refleksjon, for å nevne noen. Når dette kombineres med en arbeidsmetodikk der målet er å bygge en ny bedriftskultur basert på tillit og åpenhet oppnår vi en kjedereaksjon av positive effekter som i sum gir en glød og en felles plattform for:
· Økt engasjement
· Kontinuerlig kompetanseutvikling
· Mer effektiv kommunikasjon
· Økt samhold og trivsel
· Økt effektivitet og kvalitet i prioriteringer og beslutningsprosesser

Vi har i løpet av dette arbeidet i fellesskap:
· Skapt våre samarbeidsverdier, medarbeiderskapsverdier og ledelsesverdier.
· Utviklet en ny og effektiv organisasjonsstruktur som vi har eierskap til ved aktiv deltakelse  gjennom disse prosessene.
· Startet bygging av en felles bedriftskultur der grunntanken er at alle i organisasjonen er ledere, men på forskjellig nivå. I dette ligger det at beslutninger tas nærmest mulig der beslutningene får virkning.

Gjennom dette arbeidet har vi utviklet oss mye, som individ, som gruppe, som avdeling og som bedrift i sin helhet.
Dette gir et meget godt utgangspunkt for veien videre.

Jan Morten Søraker

 

Tillbaka till Nedre Rommerike Vann och Avløp, NRVA